مخالفت جوانان با پدران و مادران و مربیان

عنوانمخالفت جوانان با پدران و مادران و مربیان
گونهمقاله
نویسندگانمنش, محمد برهان
ناشرمکتب مام
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۵۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۴-۷۵، ۸۲
موضوعبلوغ, روانشناسی نوجوانان, محمد برهان منش, مقاله, مکتب مام
متن کامل

بررسی علل اختلاف جوانان و پدران و مادران در دوره بلوغ .