مجلس شورای ملی

عنوانمجلس شورای ملی
گونهمقاله
ناشراطلاعات
سال تولد۱۳۰۵
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٣ بهمن ١٣٠٥

شماره

س ١ ش ١٥٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوعآموزشگاه ها, اطلاعات, مقاله
متن کامل

خبر بحث درباره ی بهبود وضعیت مدرسه ها، اجباری شدن ورزش درمدرسه های تهران و در نظر گرفتن اعتبار برای نوسازی مدرسه ها، در جلسه ی شصت و دوم مجلس شورای اسلامی.Nike shoes | NIKE