مثنوی الاطفال (۸۸)

عنوانمثنوی الاطفال (۸۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق/١٢٧٠ش

شماره صفحهص٨٨
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۸۸)