مثنوی الاطفال (۲۳)

عنوانمثنوی الاطفال (۲۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق.-١٢٧٠ش

شماره صفحهص٢٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٩*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۲۳)