مثنوی الاطفال (۲۰۴)

عنوانمثنوی الاطفال (۲۰۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق/١٢٧٠ش

شماره صفحهص٢٠٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۲۰۴)