ماهیها

عنوانماهیها
گونهکتاب
شماره دسترسی١٦٥١ک
پدیدآورندگانپلاودن, لیدى بریجی
تاریخ تولد - وفات

١٩١٠-٢٠٠٠

پدیدآورندگان همکاربریرلی, مالی, بریگز, ایسا, عطائی آشتیانی, حسین
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [The World of fishes]

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٦٤ ص
اندازه۲۴*۱۶س.م
پدیدآورندگان

نویسندگان لیدی پلودن، مولی بریرلی، آسا بریگ؛ ترجمه حسین عطائی آشتیانی

موضوعآسا بریگ, ادبیات ترجمه, پدیده, ترجمه حسین عطائی آشتیانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, لیدى بریجیت هوریشیا پلاودن, مولی بریرلی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی، عکس (رنگی)

بهاء

١٠٠ ریال

عنوان کوتاهکتابهای مرجع؛ ١٣
متن کامل

مطالبى درباره ی انواع، گروه، زیستگاه، اندام، تغذیه و چگونگی تخم گذاری ماهی ها.best Running shoes brand | Ανδρικά Nike