ماهیت رابطه بین مربی و خردسالان غیر طبیعی

عنوانماهیت رابطه بین مربی و خردسالان غیر طبیعی
گونهمقاله
نویسندگانپاکچه, ویلهلم
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۲۸ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۲-۳۸
موضوعماهنامه آموزش و پرورش, مقاله, ویلهلم پاکچه
متن کامل

این مقاله درباره تربیت خردسالان غیرطبیعی است شرایط نامناسب آنها در اجتماع و طرز برخوردهای افراد با آنها که از لحاظ روحی به آنها ضرری بسیار می‌رساند مهمترین مسئله دربرخورد با این اطفال این است که آنها را به عنوان فردی در اجتماع بپذیریم و در طبیعت عالی بشری آنها را سهیم بدانیم (حس تربیت اجتماعی ) دراین مقاله توجه به حس مادری و محبت مادر نسبت به فرزند غیرطبیعی خود می‌کند وبرای اینکه به کودک ضربه روحی وارد نشود نباید مربی وی و پرورشگاه او را مدام تغییر‌داد بلکه باید مربی آزموده و شایسته برای کودک انتخاب کرد . نکته مهم دیگر محبت ساده ولی بصورت مداوم به کودک غیرطبیعی ازهرچیز دیگری واجبتراست زیرا که کودک خوب متوجه ترحم ویا تظاهر به محبت می‌شود و برای او مشکلات روحی بوجود می‌آورد .latest Running Sneakers | Nike