ماهنامه شورای کتاب کودک

عنوانماهنامه شورای کتاب کودک
گونهنشریه
پدیدآورندگانهیئت مدیره شورای کتاب کودک,, سهراب (مافی), معصومه
سال انتشار۱۳۴۲
تاریخ نشر

١٣٤٢-

زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

زیر نظر هیئت مدیره شورای کتاب کودک؛ مدیر مسئول معصومه سهراب (مافی)

گروه سنیبزرگسالان
فاصله انتشارفصلنامه
موضوعشورای کتاب کودک, ماهنامه شورای کتاب کودک, معصومه سهراب (مافی), نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه تخصصی, نشریه سازمانی, هیئت مدیره شورای کتاب کودک
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣٤٢- ١٣٥٧ دوره کامل؛ شورای کتاب کودک ١٣٤٢-

بهاء

رایگان

متن کامل

شورای کتاب کودک از همان آغاز برای پیوند با علا‌قه‌مندان و صاحب ‌نظران و بازتاب فعالیت ‌های خود ماهنامه‌ شورای کتاب کودک را منتشر می‌کرد و به رایگان در دسترس علا‌قه‌مندان می‌گذاشت. در نخستین شماره این نشریه که در اردیبهشت سال ۱۳۴۲ منتشر شد، درباره انتشار آن چنین آمده است:
“هیئت مدیره شورای کتاب کودک با توجه به هدفهای این شورا تصمیم گرفته است مرتباَِ ماهنامه ‌ای برای علا‌قه‌مندان این شورا بفرستد. در این ماهنامه گزارشی از آنچه در ایران و دنیا برای بهبود خواندنیهای کودکان و نوجوانان انجام می‌شود به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید. همچنین امید است که همواره مطالب آموزنده در زمینه تهیه و نشر و استفاده از کتاب ‌های کودکان و نوجوانان در دسترس علا‌قه‌مندان گذاشته شود. گذشته از این‌ها هر ماه صورتی از کتاب ‌های مفید ...Sports News | 【国内۴月発売予定】プレイステーション۵ × ナイキ PG5 PS EP 全2色 - スニーカーウォーズ