مارها

عنوانمارها
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٧٥ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپديده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۱
تعداد صفحه٢٤ ص
اندازه٢٤*۱۷ س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوين حسين عطائی آشتيانی

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطایى ‏آشتیانى, حسين عطائی آشتيانی, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ ريال

عنوان کوتاهدانستنيهاى نونهالان
متن کامل

مطالبى درباره ی انواع مارها، شکل ظاهرى، زیستگاه، تغذیه و تولید مثل آن ها.Running sport media | シューズ