مؤسسات مختلف آموزش متوسطه در کشور فرانسه

عنوانمؤسسات مختلف آموزش متوسطه در کشور فرانسه
گونهمقاله
نویسندگانالماسی, علی محمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۶۵
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۶

شماره

دوره۴۷ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۱-۸۱
موضوععلی محمد الماسی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

این مطلب راجع‌به آموزش وپرورش و ترتیب کلاس ها و دوره‌ها در فرانسه می‌باشد که هریک را از ابتدایی و حتی قبل از آن (دوره آمادگی) تا متوسطه و دبیرستان و چگونگی پذیرش آنها به دوره‌های بالاتر از هر دوره ، همچنین کمک هزینه‌هایی که در دوره‌های مختلف به دانش‌آموزان برای ادامه تحصیل تعلق می‌گیرد و همچنین تعیین نوع مدرسه هر دانش‌آموز که توسط بازرس اداره آموزش‌وپرورش انجام می‌گیرد توضیح داده است همچنین توصیه‌ها و راهنمایی‌هایی نیز برای پدران ومادران در دوران متوسطه فرزندان خود عنوان شده در ضمن به دروسی که در کلاس ششم متوسطه به آنها تدریس می‌شود اشاره شده و آنها را شرح داده است و در آخر نیز نموداری از دوره‌های مختلف تحصیلی دانش‌آموزان آورده است .bridgemedia | UK Trainer News & Releases