لغزش های یک شاهکار : بررسی کتابی که در بی ینال بولونی به دریافت جایزه نایل شد

عنوانلغزش های یک شاهکار : بررسی کتابی که در بی ینال بولونی به دریافت جایزه نایل شد
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۶۹۸م
ناشرنگین
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

آبان ۱۳۵۰

شماره

س ۷ ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲-۱۴
موضوعقهرمان (کتاب), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (ناشر), کیارستمی، تقی, مثقالی، فرشید, مقاله, نگین, نمایشگاه بین المللی کتاب کودکان بولونیا
متن کامل

نقد و بررسی متن و تصویر کتاب "قهرمان" نوشته ی کیارستمی با نقاشی فرشید مثقالی که از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است و برنده ی جایزه ی بی ینال بولونی است. این نقد از دیدگاه ۲۸ نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی (برای درس ادبیات کودکان) صورت گرفته است.best Running shoes brand | Sneakers Nike Shoes