لزوم ورزش

عنوانلزوم ورزش
گونهمقاله
نویسندگانخواجه نوری, عفت الملوک
ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۳
تاریخ نشر

اسد و سنبله ۱۳۰۳

شماره

س۱ ش۵و۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۲
موضوعجمعیت نسوان وطنخواه ایران, عفت الملوک خواجه نوری, مقاله, ورزش
متن کامل

نقش ورزش در سلامت عقل و جسم و ضرورت توجه مادران و مسئولین مدرسه ها به فراهم آوردن زمانی برای ورزش کودکان و نوجوانان در خانه و مدرسه.