لزوم حفظ الصحه

عنوانلزوم حفظ الصحه
گونهمقاله
نویسندگانخواجه نوری, عفت الملوک
ناشرجمعیت نسوان وطنخواه ایران
سال تولد۱۳۰۲
تاریخ نشر

۱۳۰۲

شماره

س۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۷
موضوعبهداشت, جمعیت نسوان وطنخواه ایران, عفت الملوک خواجه نوری, مقاله
متن کامل

نقش حفظ بهداشت عمومی و فردی در جلوگیری از مرگ و میر کودکان و ضرورت ترویج رعایت بهداشت در میان مردم و مقایسه تولید مثل در کشورهای اروپایی و ایران و تأثیر بهداشت در افزایش جمعیت.