لزوم توجه به فضائل و مکارم اخلاقی

عنوانلزوم توجه به فضائل و مکارم اخلاقی
گونهمقاله
نویسندگانثابتیان,
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۶
موضوعثابتیان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

شرح لزوم اهمیت مکارم اخلاقی در آموزشگاهها و مدارس و نقش مربیان و مسئولین در آموزش آن به دانش‌آموزان چرا که تربیت فرزندان بازیچة دست دیگران نیست و نیاز به اصولی دارد که دانش‌آموزان را که در خارج از مدارس با فسادهای اخلاقی بسیار مواجه هستند آگاهی داد و به آنها پند و اندرز داد .best Running shoes brand | Air Jordan