لالایی

عنوانلالایی
گونهمقاله
شماره دسترسی١٢٢٤١
نویسندگانبنفشه, حجازی،
ناشرفرزند سالم
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٥٠-٥١
موضوعحجازی، بنفشه, شعر, لالایی ها
متن کامل

بررسی تأثیر شعر، چه در قالب سنتی و چه در شکل جدید، بر بهترین زوایای شخصیت انسانی هر فرد که قربانی پیچیدگی های زندگی می شود، با تأکید بر نقش سازنده ی مادران در آشنا ساختن کودکان با شعر از راه لالایی و ترانه های کودکانه، بررسی لالایی ها از دیدگاه محتوای مثبت و منفی و نقش آن در شناسایی خلق و خوی و آرزوهای زنان، به همراه لالایی "گل چایی" از "شکوه قاسم نیا".