قوه جاذبه

عنوانقوه جاذبه
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٨٥ک
پدیدآورندگانپارکر, برتا موریس
پدیدآورندگان همکارعامری, علی محمد
ناشردانش، فرانکلین
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٣٦ص
اندازه١٧*٧/٢٢ س.م
پدیدآورندگان

تالیف برتا موریس پارکر؛ ترجمه ع. م. عامری

موضوعادبیات ترجمه, برتا موریس پارکر, ع. م. عامری, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی
گروه سنی(د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٢٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه کتابهای علمی مصور
متن کامل

مطالبی درباره ی نیروی جاذبه ی زمین و علت های آن.Authentic Sneakers | adidas Yeezy Boost 350