قو

عنوانقو
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۳۵۳ک
پدیدآورندگانمشیری, محمد
ناشراشرفی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۵
تعداد صفحه(۳۲)ص
پدیدآورندگان

تالیف محمد مشیری

موضوعاشرفی, کتاب, محمد مشیری
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

بهاء

۲۰ریال

عنوان کوتاهکلکسیون پرندگان؛۴
متن کامل