قصه های ایرانی

عنوانقصه های ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰۴۵
ناشردر گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،
سال تولد۱۳۵۹
تاریخ نشر

۱۳۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ۱۶-۱۹
موضوعامیر کبیر, امیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), گل صنوبر چه کرد؟, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

معرفی جلد اول از مجموعه ی «قصه های ایرانی» گردآوری انجوی شیرازی، و نقد و بررسی کوتاهی بر این کتاب. ناشر کتاب انتشارات امیرکبیر می باشد.Nike air jordan Sneakers | Nike Release Dates