قصه دیو سیاه

عنوانقصه دیو سیاه
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٠٥ک
پدیدآورندگانخیر تبریزی, محمد حسین
ناشرفلق
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٥/١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

از محمد حسین خیر تبریزی

موضوعکتاب, محمد حسین خیر تبریزی
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

دیوی روستا را تسخیر کرده است و به مردم ظلم می کند. مردم با راهنمایی یکی از بچه ها آگاه می شوند و علیه دیو قیام می کنند.best Running shoes brand | Nike Air Max 270