قصه‌های لافونتن

عنوانقصه‌های لافونتن
گونهمقاله
نویسندگانلافونتن, ژان دو
ناشرمهر ایران
سال تولد۱۳۳۷
تاریخ نشر

پنجشنبه ١ خرداد ١٣٣٧

شماره

س ١ ش ٤٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعلافونتن، ژان دو
متن کامل

بحث و بررسی درباره ی لافونتن نویسنده ی افسانه‌ها و شعر برای کودکان و نظرات ژان ژاک روسو و نیر سعیدی درباره وی.bridge media | Nike