قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۷

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۷
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

برای اجرا مقررات این قانون وزارت دادگستری مجاز است از محل وجوه اموال بلاصاحب و بلاوارث و یا وجوهی که اداره اوقاف برای این امر تخصیص می دهد استفاده نماید.jordan release date | 『アディダス』に分類された記事一覧