قانون مدنی - ماده ۱۱۶۹

عنوانقانون مدنی - ماده ۱۱۶۹
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیكتاب هشتم - در اولاد: باب اول - در نسب
سال تولد۱۳۰۷
تاریخ نشر

۱۸/۰۲/۱۳۰۷

موضوعحقوق کودک, قانون مدنی
متن کامل

برای نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهدداشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تاسال هفتم حضانت آنها بامادر خواهد بود.

دسته و برچسب: