قانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۲۴

عنوانقانون سازمان وزارت بهداری - ماده ۲۴
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

۲۲/۰۹/۱۳۲۴

موضوعحقوق کودک, قانون سازمان وزارت بهداری
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

اداره مطالعه و طرحریزی و بنگاه بهداشت .
وظایف این اداره عبارت است از:
...
۲ - بررسی در وضع تغذیه - عادات تغذیه و مواد غذایی موجوده با عطف توجه مخصوص نسبت به کودکان و اطفال .
...