قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی - ماده ۱۵

عنوانقانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی - ماده ۱۵
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۲
تاریخ نشر

۰۶/۰۵/۱۳۲۲

موضوعحقوق کودک, قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وزارت فرهنگ می‌تواند آموزگاران و مدیران قراردادی را که دارای گواهی نامه دوره اول متوسطه و لااقل پنج سال سابقه خدمت آموزگاری در مدارس دولتی باشند به عنوان آموزگار و در صورتی که این گواهی نامه را نداشته ولی پنج سال سابقه تدریس در مدارس دولتی داشته باشند به عنوان کمک آموزگار استخدام نماید و همچنین می‌تواند دبیران قراردادی را که لااقل دارای ده سال سابقه تدریس در دبیرستان و یا اینکه دارای دیپلم متوسطه و پنج سال سابقه تدریس در دبیرستان باشند با رتبه دبیری به خدمت رسمی بپذیرد و ماخذ تعیین درجه این کمک آموزگاران و آموزگاران و دبیران آخرین حقوقی خواهد بود که قبل از دی ماه ۱۳۲۱ از وزارت فرهنگ دریافت داشته‌اند.