قانون ثبت احوال - ماده ۲۲

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۲۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - ثبت مرگ
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

مرگ هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت به میرد باید به مامور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود. مرگ ایرانیان در خارج از کشور به ماموران کنسولی محل اقامت یا نزدیکترین ماموران کنسولی ایران یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام می شود.
...