قانون بهداشت شهری - ماده ۸

عنوانقانون بهداشت شهری - ماده ۸
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۲۹
تاریخ نشر

۲۹/۱۱/۱۳۲۹

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

رنگهایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و اسباب بازی کودکان و امثال آنها مصرف می شود باید از نوع مخصوص مجازی باشد که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی خواهد شد - متخلفین به حبس تادیبی از دو ماه تا چهار ماه محکوم می شوند

دسته و برچسب: