قانون ازدواج - ماده ۱۵

عنوانقانون ازدواج - ماده ۱۵
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۲۳/۰۵/۱۳۱۰

موضوعحقوق کودک, قانون ازدواج
منابع

وزارت عدليه

متن کامل

نسبت به حق نگاهداری اطفال مادر تا دو سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت - پس از انقضای این مدت حق نگاهداری با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.