ف‍ی‍ل‌ و ف‍ن‍ج‍ان‌

عنوانف‍ی‍ل‌ و ف‍ن‍ج‍ان‌
گونهکتاب
شماره دسترسی۳۴۲۴ک
پدیدآورندگاناشناید, هرمان
تاریخ تولد - وفات

۱۹۰۵-

پدیدآورندگان همکاراشنایدر, نینا, شیمین, سیمیون, م‌. ن‌. ت‍ه‍ران‍ی‌,
عنوان فرعیاز س‍ت‍اره‌ ت‍ا ات‍م‌
عنوان دیگر

عنوان اصلی: [How Big is Bigي From Stars to Atoms]

ناشرچ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه(۴۲)ص‌
اندازه۲۰*۲۴س.م
پدیدآورندگان

اث‍ر ه‍رم‍ان‌ و ن‍ی‍ن‍ا ش‍ی‍ن‍در؛ ن‍ق‍اش‍ی‌ از س‍ی‍م‍ی‍ون‌ ش‍ی‍م‍ی‍ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‌. ن‌. ت‍ه‍ران‍ی‌

موضوعادبیات ترجمه, س‍ی‍م‍ی‍ون‌ ش‍ی‍م‍ی‍ن‌, غیرداستان, کتاب, کتاب علمی, م‌. ن‌. ت‍ه‍ران‍ی‌, ن‍ی‍ن‍ا ش‍ی‍ن‍در, هرمان اشنایدر, ه‍رم‍ان‌ و ن‍ی‍ن‍ا ش‍ی‍ن‍در
گروه سنی(ج، د)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(رن‍گ‍ی‌)

متن کامل

مقایسه‏ای میان درخت و آسمانخراش و کوه، کره ماه، کره زمین، خورشید و ستارگان از نظر بلندا و بزرگی، مقایسه‏ای میان موش، توله سگ، کک، کرم‏های ریز و اتم از نظر کوچکی و بزرگی. آشناکردن کودکان با مفهوم بزرگی، کوچکی و نسبیت.Nike footwear | Air Jordan