ف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍رای‌ س‍رگ‍رم‍ی‌(۲۱)

ف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍رای‌ س‍رگ‍رم‍ی‌(۲۱)
عنوانف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍رای‌ س‍رگ‍رم‍ی‌(۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٥

شماره صفحهج٢ , ص٢١
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, فیزیک برای سرگرمی, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل