ف‍ک‍ر م‍ی‌ک‍ن‍ی‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‌؟: (داس‍ت‍ان‌ وراث‍ت‌)(۲۰)

ف‍ک‍ر م‍ی‌ک‍ن‍ی‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‌؟: (داس‍ت‍ان‌ وراث‍ت‌)(۲۰)
عنوانف‍ک‍ر م‍ی‌ک‍ن‍ی‌ ک‍ی‍س‍ت‍ی‌؟: (داس‍ت‍ان‌ وراث‍ت‌)(۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگربولیان, پولی
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۳

شماره صفحهص ۲۰
وضعیت رنگ

طراحی(مداد)

موضوعپولی بولیان, تصویر, تصویر کتاب, طراحی, فکر می کنی کیستی ؟: (داستان وراثت ), کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل