فیلمسازان ایرانی جشنواره: به کودکی ام برگشته ام

عنوانفیلمسازان ایرانی جشنواره: به کودکی ام برگشته ام
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۵۵

شماره

س۲ ش۴۶۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپرچین (فیلم), رستاخیز, ساسانی، ارسلان, مصاحبه ها, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

گفت و گو با ارسلان ساسانی سازنده ی فیلم «پرچین» درباره ی قصه فیلم و ضوابط انتخاب بازیگران خردسال برای بازی در آن.