فیزیک برای سرگرمی

عنوانفیزیک برای سرگرمی
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٧٤ک
پدیدآورندگانپرلمان, یاکوف یسید
ناشرمیر
مکان انتشارمسکو
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٢ج
اندازه۱۷*۲۲ س.م
پدیدآورندگان

پرلمان

موضوعادبیات ترجمه, پرلمان, غیرداستان, کتاب, یاکوف یسیدورویچ پرلمان
گروه سنی(ج ،د)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

متن کامل

آشنایى با مباحث فیزیک از قبیل: سرعت و حرکت، ثقل، اهرم، فشار، مقاومت، و...affiliate link trace | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf