فکر کنیم و یاد بگیریم: درست نوشتن

عنوانفکر کنیم و یاد بگیریم: درست نوشتن
گونهمقاله
ناشرپیک معلم
سال تولد۱۳۴۴
تاریخ نشر

نیمه دوم اسفند ۱۳۴۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷-۸
موضوعاملا, پیک معلم, مقاله
متن کامل

بررسی دشواری های زبان آموزی، ضرورت ایجاد رابطه میان واژه و شکل آن در نوشتن دیکته از راه تکرار هدف از درس دیکته، راه های دستیابی به این هدف ها و ارائه ی پیشنهادهایی به آموزگاران برای پشت سرگذاشتن موفقیت آمیز مراحل یادگیری .Buy Sneakers | adidas Campus 80s South Park Towelie - GZ9177