فکر و قلم : سهراب، در جستجوی عظمت

عنوانفکر و قلم : سهراب، در جستجوی عظمت
گونهمقاله
نویسندگانگرگین, ایران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه دوم دي ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۱-۲۳
موضوعپیک نوجوان, رستم و سهراب (داستان), گرگين، ايران, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

روایت داستان نبرد رستم و سهراب ، از داستان های شاهنامه همراه با تحلیل داستان.Best Nike Sneakers | adidas Yeezy Boost 350