فکر و قلم : زاده شدن رستم

عنوانفکر و قلم : زاده شدن رستم
گونهمقاله
نویسندگانگرگین, ایران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه دوم آبان ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹-۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي) مينياتور

موضوعپیک نوجوان, زاده شدن رستم (داستان), زال و رودابه (داستان), گرگين، ايران, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

روایت داستان ازدواج زال و رودابه و سپس زاده شدن رستم که از داستان های شاهنامه است، همراه با تحلیل داستان.Sports Shoes | Air Jordan 1 Low White/Black-Midnight Navy For Sale – Fitforhealth