فکر و قلم : رخش و رستم و تهمینه

عنوانفکر و قلم : رخش و رستم و تهمینه
گونهمقاله
نویسندگانگرگین, ایران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه اول آذر ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي) مينياتور

موضوعپیک نوجوان, رستم و تهمينه (داستان), گرگين، ايران, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

روایت داستان رستم و ازدواج او با تهمینه و به دنیا آمدن سهراب، از داستان های شاهنامه همراه با تحلیل داستان.Nike air jordan Sneakers | Men's Sneakers