فکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده : غلامحسین ساعدی

عنوانفکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده : غلامحسین ساعدی
گونهمقاله
نویسندگانمهیار, عباس
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

سال تحصيلي ۱۳۵۷-۱۳۵۸

شماره

دوره ۷ ش ۳

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۶
وضعیت رنگ

مصور، عکس

موضوعادبيات تاليف, پیک نوجوان, ساعدی، غلامحسین, مقاله, مهيار، عباس
متن کامل

اشاره ای کوتاه به فعالیت ها و آثار غلامحسین ساعدی به همره داستان «چتر» نوشته ی او از کتاب «شب نشینی با شکوه».spy offers | Nike - Sportswear - Nike Tracksuits, Jackets & Trainers