فکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، صادق چوبک

عنوانفکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، صادق چوبک
گونهمقاله
نویسندگانمهیار, عباس
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه دوم اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۱۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۳
وضعیت رنگ

مصور، طرح

موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, چوبک، صادق, مقاله, مهيار، عباس, نویسنده
متن کامل

اشاره ای کوتاه و فعالیت ها و آثار صادق چوبک به همراه داستان «عدل» نوشته ی چوبک.