فکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، رسول پرویزی، تصویرگر: لیونی

عنوانفکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، رسول پرویزی، تصویرگر: لیونی
گونهمقاله
نویسندگانمهیار, عباس
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه اول اسفند ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹-۲۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشي (رنگي)، عکس (رنگي)

موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, رسول پرويزی, مقاله, مهيار، عباس, نویسنده
متن کامل

اشاره ای کوتاه به فعالیت ها و آثار رسول پرویزی. به همراه داستان «زنگ انشا» نوشته ی او از کتاب «شلوارهای وصله دار».