فکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، جمال میرصادقی

عنوانفکر و قلم : آشنایی با یک نویسنده، جمال میرصادقی
گونهمقاله
نویسندگانمهیار, عباس
ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

نيمه دوم مهر ماه ۱۳۵۷

شماره

دوره ۷ ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۶-۲۸
وضعیت رنگ

مصور، عکس (رنگي)

موضوعادبیات تالیف, پیک نوجوان, جمال میرصادقی, عباس مهيار, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

اشاره ای کوتاه به فعالیت ها و آثار جمال میرصادقی به همراه داستان «لرزه» نوشته ی میرصادقی از کتاب «نه آدمی، نه صدایی».best Running shoes | UOMO, SCARPE