فهرست توصیفی کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان بر اساس فهرست شورای کتاب کودک (از آغاز سال ۱۳۵۱ تا پایان سال ۱۳۵۶)

عنوانفهرست توصیفی کتابهای مناسب برای کودکان و نوجوانان بر اساس فهرست شورای کتاب کودک (از آغاز سال ۱۳۵۱ تا پایان سال ۱۳۵۶)
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانموسوی, مجید, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۷
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی آهی (ایمن)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعپایان نامه, کتاب مناسب, کتابشناسی موضوعی, لیلی آهی (ایمن‌), مجید موسوی, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرست توصیفی کتاب های مناسب برای کودکان و نوجونان که از فهرست کتاب های مناسب شورای کتاب کودک از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ به دست آمده است به همراه فهرست ضمیمه ۷۱ عنوان کتاب که از فهرست کتاب‌های شورا جا افتاده است.latest Nike release | シューズ