فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان

عنوانفهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانپورآذر, آذر, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۴۸
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی آهی (ایمن)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعآذر پورآذر, پایان نامه, کتاب مناسب, کتابخانه آموزشگاهی, کتابشناسی موضوعی, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

فهرست تحلیلی کتاب های مناسب برای کتابخانه های آموزشگاهی در دبستان ها بر اساس فهرست کتاب های مناسب شورا تا سال ۱۳۴۷.Nike shoes | Entrainement Nike