فهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان

عنوانفهرست تحلیلی کتابهای کودکان برای کتابخانه دبستان
گونهپایان نامه
پدیدآورندگانارباب شیرانی, بدری, آهی (ایمن), لیلی
مکان دانشگاهتهران
نام دانشگاهدانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
سال انتشار۱۳۵۱
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

استاد راهنما لیلی آهی (ایمن)

مقطع تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیکتابداری و اطلاع رسانی
موضوعبدری(زهرا) ارباب شیروانی, پایان نامه, کتاب مناسب, کتابخانه آموزشگاهی, کتابشناسی موضوعی, لیلی آهی (ایمن‌), منابع نوشتاری
متن کامل

فهرست تحلیلی کتاب های مناسب برای کتابخانه های آموزشگاهی در دبستان ها بر اساس فهرست کتاب های مناسب شورا از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰.url clone | Nike Shoes, Sneakers & Accessories