فهرستی کامل از کتابهایی که تاکنون به زبان فارسی برای مطالعه و سرگرمی کودکان چاپ و منتشر شده است

عنوانفهرستی کامل از کتابهایی که تاکنون به زبان فارسی برای مطالعه و سرگرمی کودکان چاپ و منتشر شده است
گونهمقاله
نویسندگانمیرهادی (خمارلو), توران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰۶-

ناشركتابهای ماه، كتاب كودك (ضمیمه)
سال تولد۱۳۳۹
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۳۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳-۱۳
موضوعتوران میرهادی (خمارلو), کتاب مناسب, کتابشناسی, مقاله, منابع نوشتاری
متن کامل

فهرستی از کتاب‌های منتشر شده برای کودکان گروه‌های سنی ۶ تا ۱۲ سال به زبان فارسی بر پایه‌ی گروه سنی و در زیر آن بر پایه‌ی موضوع ارائه شده است.affiliate link trace | Nike