فن تدریس

عنوانفن تدریس
گونهمقاله
نویسندگانبنی احمد, ابراهیم
عنوان فرعیتفاوت معلم و دستگاه پخش صدا "
ناشرجهان تربیت
سال تولدنوشته شده
زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣٣-٣٩
موضوعتدریس
متن کامل

در کلاس درس نباید تنها معلم گوینده باشد، بلکه باید از نظرات شاگردان نیز بهره بگیرد و اجازه دهد آن ها در گزینش و انجام فعالیت ها مشارکت داشته باشند. این شیوه سبب جلوگیری از خستگی آموزگار و شاگردان می شود. آموزگاران با یادگیری یک روش واحد کار و تدریس و انجام آن نمی توانند همیشه موفق باشند و باید برای هر درس روشی سازگار با چگونگی آن در نظر بگیرند.latest Running | Mens Flynit Trainers