فعالیت چشمگیر فیلمسازی در مرکز رادیو و تلویزیون اصفهان

عنوانفعالیت چشمگیر فیلمسازی در مرکز رادیو و تلویزیون اصفهان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۵۲

شماره

س۳ ش۱۱۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۰-۱۱
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, مرکز رادیو تلویزیون اصفهان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت‌های فیلمسازان مرکز رادیو تلویزیون اصفهان که برای کودکان، روستائیان و کارگران با توجه به محیط کوچکی که دارند برنامه تهیه می‌‌‌‌کنند به همراه تصویری از برنامه کودکان اصفهان که محمد هاشمی تهیه‌کننده آن است.