فرشته نیکوکار

عنوانفرشته نیکوکار
گونهکتاب
شماره دسترسی٤٦١٤ک
پدیدآورندگانسگور, سوفی
تاریخ تولد - وفات

١٧٩٩-١٨٧٤

پدیدآورندگان همکارشکیباپور, عنایت الله
عنوان فرعیو چند قصه دیگر
ناشرجاویدان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه١٢٦ص
اندازه١٦*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

تالیف کنتس دوسگور؛ ترجمه عنایت الله شکیباپور

موضوعادبیات ترجمه, افسانه ها و قصه های فرانسوی, جاویدان, سوفی سگور, عنایت الله شکیباپور, کتاب, کنتس دوسگور
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

عنوان کوتاهداستانهای گل سرخ
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٥
متن کامل

مجموعه ی ۵ داستان، شامل: فرشته نیکوکار؛ فرشته سفید پوش؛ لباس ناپیدا؛ و....latest jordan Sneakers | Sneakers Nike Shoes