فردوسی، ابوالقاسم

عنوانفردوسی، ابوالقاسم
گونهسرگذشت نامه
نام و نشانفردوسی, ابوالقاسم
تاریخ تولد - وفات

٣٢٩-٤١٦ ق.

سال آغازنوشته شده
زبان انتشارفارسی
نقششاعر
موضوعابوالقاسم فردوسی, سرگذشتنامه, سرگذشتنامه مستند, شاعر
تاریخ نشر

٣٢٩-٤١٦ ق.

متن کامل

ابوالقاسم حسن علی توسی نامدار به فردوسی در سال ۳۲۹ هجری در روستای باژ از بخش طابران توس، روستای کنونی فاز در ۱۵ کیلومتری شمال مشهد، در خانواده‌ای دهقان به دنیا آمد. فردوسی به سبب وابستگی به خانواده‌ی دهقانی، زندگی آسوده‌ای داشت، دهقانان خود را پاسداران سنت و فرهنگ ملی ایران می‌شمردند و فرزندان خویش را به شیوه‌ی ایرانی بار می‌آوردند. فردوسی در چنین محیطی پرورش یافت و با بهره‌مندی از آموزگاران فرهیخته‌ی خود، با تاریخ و فرهنگ و سنت‌های ایرانی آشنا شد...Best jordan Sneakers | New Balance 991 Footwear