فرانسه

عنوانفرانسه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٧٣٩ک
پدیدآورندگان همکارعطائی آشتیانی, حسین
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه٢٣ص
اندازه٥/٢٢*٥/١٦س.م
پدیدآورندگان

ترجمه و تدوین حسین عطایى آشتیانى

موضوعادبیات ترجمه, پدیده, حسین عطائى‏ آشتیانى, حسین عطایى ‏آشتیانى, غیرداستان, کتاب, کتاب دانش اجتماعی
گروه سنی(ج ، د )
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگى)

بهاء

٤٠ریال

عنوان کوتاهدانستنیهاى نونهالان؛ ٥٥
متن کامل

مطالبى درباره ی آداب و رسوم، زبان، چگونگى زندگى، کشاورزی، تفریح ها و سرگرمى‏ها، جشنواره‏ها، شهرهاى مهم، بناهاى تاریخى و صنایع مختلف فرانسه.Buy Sneakers | Men's Sneakers