فایده دستور زبان و زبانشناسی

عنوانفایده دستور زبان و زبانشناسی
گونهمقاله
نویسندگانفرشید ورد, خسرو
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۷
تاریخ نشر

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۵۷

شماره

س۸ ش۳۶۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۱، ۹۷
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعتماشا, خسرو فرشیدورد, رشد و پرورش زبانی, زبان آموزی, مقاله
متن کامل

ضمن بحث و بررسی، فواید دستور زبان و زبانشناسی و شرح گونه های زبان و عناصر و مواد زبان و معارف زبان و یادگیری زبان را بیان داشته و اشاره کرده که فراگرفتن زبان گفتار بوسیله کودک دو شرط عمده دارد یکی وراثت و دیگری محیط و به شرح و توضیح آن ها پرداخته است.